Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1.   Pavaduotojas ugdymui Pirmininkas
2.   Matematikos mokytojas Sekretorius
3.   Fizikos mokytojas Narys
4.   Lietuvių kalbos mokytojas Narys
5.   Anglų kalbos mokytojas Narys
6.   Vokiečių kalbos mokytojas Narys
7.   Informacinių technologijų mokytojas Narys
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!