Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas  2022-02-03 12:50:08 633.03 KB
Vilniaus pagrindinės mokyklos veiklos strateginių tikslų ir uždavinių bei jų įgyvendinimo priemonių planas 2021 2022-02-03 12:50:08 508.94 KB
Pradinio ir pagrindinio ugdymo planas 2019-2020 ir 2020-2021 m.

Pavyzdys

2022-02-03 12:50:08 767.59 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos tvarkos aprašas 2019-2021 2022-02-03 12:50:08 760.07 KB
Vilniaus pagrindinės mokyklos strateginis planas 2018-2022 2022-02-03 12:50:08 702.18 KB
Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarko aprašas 2020-02-19 2022-02-03 12:50:08 247.29 KB
Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarko aprašas 2020-20-12  2022-04-22 12:38:49 702.18 KB