Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ir pagrindinio ugdymo planas 2019-2020 ir 2020-2021 m.

Pavyzdys

2021-08-20 15:01:08 767.59 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas  2021-03-08 11:57:13 633.03 KB
Vilniaus pagrindinės mokyklos veiklos strateginių tikslų ir uždavinių bei jų įgyvendinimo priemonių planas 2021 2021-09-17 13:21:15 508.94 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos tvarkos aprašas 2019-2021 2021-03-08 11:57:22 760.07 KB
Vilniaus pagrindinės mokyklos strateginis planas 2018-2022 2021-09-17 13:21:09 702.18 KB
Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarko aprašas 2020-02-19 2021-03-08 11:57:29 247.29 KB
Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarko aprašas 2020-20-12  2021-03-08 11:57:34 442.82 KB
Mėnesio veiklos planai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
doc 2019-08-07 15:40:24 24 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
doc 2019-08-07 15:40:24 24 KB
Atsiskaitomieji darbai ir pažanga Atnaujinta Dydis
doc 2019-08-07 15:40:24 24 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
doc 2019-08-07 15:40:24 24 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis